Behel Estetik


Don’t worry, behel gigi estetik Opal Dental tidak akan berubah warna ketika digunakan untuk makan dan minum. Tetap estetik selama perawatan!

Behel berbahan ceramic atau sapphire dapat menjadi alternatif perawatan behel yang lebih estetik. Transparan, warna menyatu dengan gigi, serta hampir tidak terlihat, behel estetik ini tersedia dengan sistem konvensional ataupun sistem Damon.

Contoh Foto Perawatan

Before

Foto sebelum dan sesudah perawatan behel di Opal Dental

Before

Foto sebelum dan sesudah perawatan behel di Opal Dental

Before

Foto sebelum dan sesudah perawatan behel di Opal Dental

Before

Penampilan dengan behel Damon clear kombinasi